Windsurfing

Windsurfing jako forma aktywnego wypoczynkuSport wodny, uprawiany przy użyciu deski i przymocowanego do niej elastycznie pędnika żaglowego. Jest to sport polegający na żeglowaniu podobnym do jachtowego, lecz przy pomocy innego sprzętu.

Budowa desek windsurfingowych

Deski o wyporności od 60-70 do ponad 300 litrów, dzielimy na mieczowe i bezmieczowe (o szerokości dochodzącej nawet do 101 cm ). Pędnik stanowi zespół masztu, bomu oraz żagla o różnej powierzchni ( stosuje się różne żagle dla odpowiedniej siły wiatru oraz umiejętności i postury zawodnika ). Do połączenia deski z żaglem stosuje się przeguby gumowe.

Odmiany windsurfingu

Wyróżnia się kilka odmian windsurfingu:

  • freeride,
  • freestyle,
  • formuła,
  • slalom,
  • super x,
  • speed,
  • wave.

Boom windsurfingu w latach osiemdziesiątych sprawił, że sport ten awansował do kategorii dyscyplin olimpijskich. Stało się to w 1984 roku. W połowie lat dziewięćdziesiątych popularność windsurfingu zmniejszyła się. Nastąpił jednak rozwój sprzętu, który stawał się coraz bardziej wyspecjalizowany.